Ptrukša, Slovakia

Ptrukša, Slovakia

Ptrukša, Slovenská republika

Modernizácia verejného osvetlenia v obci bola realizovaná v decembri 2015. Bolo vymenených 118 pôvodných svietidiel za LED svietidlá so stmievacími modulmi DIM BAR SDL-AN1. Dva rozvádzače boli vybavené dvomi modulačnými jednotkami PANTER PNT-360 a dvomi riadiacimi jednotkami LUMiMASTER SLC-NOM. Systém riadenia osvetlenia ponúka starostovi obce monitorovať status každej lampy prostredníctvom webového rozhrania a kedykoľvek zmeniť harmonogram  stmievania podľa prevádzkových potrieb.

Názory zákazníkov

"Efektívne riadenie verejného osvetlenia od firmy Seak využívame v našej obci od roku 2015. Hlavnou motiváciou bolo dosahovať úspory na viacerých úrovniach. Zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie záťaže pre životné prostredie, ako aj nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Usporené peniaze sme mohli využiť na rekonštrukciu chodníkov a ciest v našej obci. Veľkou výhodou bolo, že pri inštalovaní riadiaceho systému sme nemuseli robiť žiadne výkopové práce."

Alexander Takács

Starosta obce

Nepremeškajte novinky.
Prihláste sa do Newslettra.