Jedinečné riadenie osvetlenia

SEAK Energetics je poskytovateľom jedinečnej technológie pre riadenie pouličného osvetlenia a osvetlenia v komerčných a priemyselných objektoch.

Viac než 5 km

Stabilita na veľké vzdialenosti.

Integrácia

Bezproblémová integrácia Vašich svietidiel a našich modulov stmievania.

Stabilita

Vysoká presnosť merania spotrebovanej energie a detekcií nefunkčnosti.

Jedinečné riadenie osvetlenia

Scroll for more information

Názory zákazníkov

 • Koncom roku 2009 sme oslovili firmu Seak zo Slovenska. Výsledky navrhovaného riešenia sa zhodli s našimi predstavami efektívnej regulácie osvetlenia vonkajších a vnútorných priestorov spoločnosti Tesco, hlavne návratnosti investície ROI.“

  Vítězslav Mizera, MBA

  Energy Conservation Manager for Tesco Stores CZ and SK

 • Jedným z našich cieľov je znižovanie spotreby energií. Firma SEAK nám ukázala potenciál a to zvýšením efektívneho využívania VO za pomoci riadenia v širokom rozsahu možností ako i jednotlivých nadstavení podľa samostatných okruhov RVO s prihliadnutím na naše potreby. Použitie tohto systému, jeho variability pri minimálnych nákladoch na údržbu sa ukázalo ako správne rozhodnutie.

  Štefan Hanečák Dipl. Ing.

  Gebäudemanagement / Fabrikplanung

 • Efektívne riadenie verejného osvetlenia od firmy Seak využívame v našej obci od roku 2015. Hlavnou motiváciou bolo dosahovať úspory na viacerých úrovniach. Zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie záťaže pre životné prostredie, ako aj nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Usporené peniaze sme mohli využiť na rekonštrukciu chodníkov a ciest v našej obci. Veľkou výhodou bolo, že pri inštalovaní riadiaceho systému sme nemuseli robiť žiadne výkopové práce. Využité bolo existujúce napájacie vedenie.

  Alexander Takács

  Starosta obce Ptrukša

 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o. potvrdzuje, že organizácia SEAK s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality a systém enviromentálneho manažérstva pre oblasť platnosti Vývoj, výroba elektronických riadiacich systémov pre verejné osvetlenie v osvetlenie v priemysle. Bolo preukázané, že manažerské systémy spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004. 

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Twitter aktuálne

 • Adaptívnosť

  Možnosť zapojenia existujúcich svietidiel do SMART riadenia osvetlenia (každú lampu je možné riadiť individuálne).

 • Flexibilita

  Nastavte vzdialené riadenie osvetlenia po skupinách, konfigurujte kdekoľvek a kedykoľvek.

 • Harmonogram stmievania

  Nastavte preddefinované harmonogramy stmievania, ktoré sa automaticky upravujú na základe meniaceho sa astronomického západu a východu slnka.

 • Senzory

  Prispôsobte harmonogramy stmievania so senzormi intenzity a pohybu.

 • Vzdialené riadenie

  Použite jednoduchú aplikáciu  na diaľkovú správu svojho osvetlenia.

 • Meranie spotreby

  Presne viete, koľko peňazí míňate na osvetlenie.

 • Návratnosť investícií

  Ušetrená energia Vám zaplatí rýchlo vložené investície (zvyčajne do 3 rokov pri 5-ročnej záruke a očakávanej 15-ročnej životnosti)

 • Životnosť

  Riadením osvetlenia predlžujete životnosť svojich svetelných telies.

 • Obojsmerná komunikácia

  Dostávajte spätnú väzbu a informácie od Vašich svietidiel v reálnom čase.