Iskra Aréna

Iskra Aréna

Svit, Slovensko

Iskra aréna je jednou z najstarších fungujúcich hál na Slovensku. Bola postavená v roku 1947 a prešla rôznymi rekonštrukciami. Osvetlenie bolo zastarané a energeticky neefektívne a vyžadovalo si neustálu údržbu.

Súčasťou modernizácie osvetlenia bola komplexná výmena osvetlenia a integrácia inteligentného riadenia osvetlenia. Osvetlenie je teraz rozdelené do niekoľkých režimov podľa zvolených stupňov intenzity - pre tréningový proces, prípravné zápasy, televízny prenos atď.

Názory zákazníkov

"Iskra Svit a jej mládežnícka akadémia dlhodobo vychováva reprezentantov Slovenska a robí tak mestu dobrú reklamu. Našim fanúšikom sa snažíme priniesť čo najlepší zážitok, čo bol jeden z dôvodov realizácie tohto projektu. Rozpočet projektu presahoval 20 000 €. Len ročná úspora energie bude viac ako 60 %. Po všetkých stránkach by mal byť tento projekt prospešný nielen pre klub, ale najmä pre našich fanúšikov a mesto."

Prezident basketbalového klubu Iskra Svit

Nepremeškajte novinky.
Prihláste sa do Newslettra.